تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دشتستان بزرگ

آشنایی با لهجه,گویش,آثار تاریخی و ...

55

گردشگری

نام کاربری : dashtestan_bozorg@