تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دعوتگر

کانال اسلامی ( اهل سنت) دعوتگر
با عکس های اسلامی و متون پرمحتوای برگرفته از قرآن و سنت

109

مذهبی

نام کاربری : dawatgar@