تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دعوت اسلامی

کانال تخصصی در مود دعوت و داعی، آداب دعوت ، اصول و فنون دعوت و..

26

مذهبی

نام کاربری : dawate@