تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دفتر فنی پروژه های عمرانی

تهیه صورت وضعیت ، متره و برآورد ، قیمت جدید ، آنالیز بها و .... در کانال دفتر فنی پروژه های عمرانی برای دوستاران علم عمران آموزش داده می شود.

313

آموزش

نام کاربری : technicalofficeengineer@