تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دنیای شعر

در این کانال اشعار انگلیسی شاعر جوان شهریار یزدان جو گرد آوری شده است. قابل ذکر است چند اثر این هنرمند توسط گروه های موسیقی داخل اجرا شده اند.

53

موسیقی

نام کاربری : poemworlds@