تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دنیای پاورپوینت

این کانال تازه تاسیسه و پاورپوینت های آموزشی و انواع پاورپوینت را در کانال می گذارد

20

آموزش

نام کاربری : powerpointworld@