تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دوستداران میراث فرهنگی

معرفی آثار تاریخی و مناطق گردشگری استان و حفظ و مرمت آثار تاریخی استان آذربایجان غربی

22

فرهنگی و هنری

نام کاربری : lover_of_culture_heritage@