تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دکتر صادق رمضانی گل افزانی

استاد و معاون دانشگاه ، سفیر سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف ، عضو موسس و معاون سابق دبیر کل رادیو و تلویزیون های اسلامی، دبیر سابق آموزش و پرورش

28

شخصیت ها

نام کاربری : ramezani_golafzani@