تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دیالوگ های ماندگار

متن انگلیسی و ترجمه فارسی دیالوگ ها به همراه عکس و اخبار از فیلم و سریال. کانالی متنوع با موضوع فیلم و سریال و دیالوگ

727

فرهنگی و هنری

نام کاربری : moviequote@