تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دیجیتال_فناوری

مطالب بروز و جذاب علمی، فرهنگی،فناوری با همکاری دانشجویان نرم افزار

12

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : fanavari_digital@