تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دیجی کلش

جم والماس رایگان بازی های کلش ، بوم بیچ و های دی .
هر هفته به قید قرعه به 7 نفر 7 بسته جم 500 تایی داده خواهد شد

20

بازی

نام کاربری : joinchat/brvrijvxk3ivu0_p7yvpow@