تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رادیو هشت صدایی برای همه

این کانال یک رادیوی اینترنتی در زمینه فرهنگی و هنری است که شامل هشت موج است! هر روز هفته با یک موج! و موج هشتم به کارهای تولیدی مجموعه رادیو هشت اختصاص دارد.