تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال راسخون

کانال راسخون در موضوع های فرهنگی ، مذهبی ، سیاسی ، اقتصادی و مهدویت فعالیت میکند که با فعالیت در این زمینه ها ب به عنوان برترین کانال شش ماهه دوم سال انتخاب شده است

188

مذهبی

نام کاربری : ch_rasekhon@