تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال راويان

راويان ، كانالى متفاوت ، مجالى براى انديشيدن
مجموعه اى از ؛
روايات ، حكايات ، خاطرات ، داستان ، شعر ، هنر ، طنز ،
و .....
فرهنگ ، هنر ، سياست ،

راويان : " امانت در نقل و صداقت در قول "
محدثى مستند...

من جمله کنم نظم و به هروقت محدث
یکسال به بالین تو خواند اثر فتح
" مسعودسعد "

گر ترا این حدیث روشن نیست
عهده بر رواى است بر من نیست
" نظامى "