تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رساله‌ی صد فرمان

صد فرمان طنز که باید هر شخص بداند

12

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : sadfarman@