تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رستوران و گروه ملل

معرفی غذا های سنتی ایرانی و غذاهاي ملل با دستور پخت اورجینال.
رستوران بین المللی ملل نخستین رستوران بین المللی استان خوزستان در دزفول مکان تفریحگاه ساحلی علی کله

94

آشپزی

نام کاربری : melalrestaurant@