تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رسمی آنتی شایعه

آنتی شایعه*پاسخ تحلیلی و مستند به شایعات و شبهات منتشر شده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

62

مذهبی

نام کاربری : anti_shayee@