تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رسمی استاد حیدری کاشانی

این کانال در موضوع برنامه ها و معرفی فعالیت های کانون طلیعه ظهور و شخص استاد حیدری کاشانی می باشد ( مهدویت و موضوعات مرتبط با آن و ....)