تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رسمی فنی مهندسی

《شرکت فنی مهندسی هیرادانا》
?طراحی
?تهیه ی نقشه
? شهرداری
?نظارت
? اجرا

55

معماری

نام کاربری : hiradana@