تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رسمی مدیر تلگرام (پاول دروف)

کانال رسمی مدیر تلگرام (پاول دروف)

96

شخصیت ها

نام کاربری : durov@