تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رسمی مهدی عباسی

- مدیریت و کارآفرینی
-اخبار اقتصادی
- انتقال تجارت مدیریتی
-الگوهای کسب و کار
-معرفی کتاب

31

آموزش

نام کاربری : mmabbasii@