تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رسمی نادر سلیمانی

تنها کانال رسمی نادر سلیمانی در تلگرام

105

هنرمندان و بازیگران

نام کاربری : nadersoleimanii@