تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رسمی کلن تهران تیم

به چنل تلگرام تهران تیم بپیوندید .
آخرین اخبار کلش
ترفند های کلش
استراتژی حمله و آموزش آن
اخبار نیرو های جدید و قابلیت های جدید کلش
اطلاع از وضعیت وار های تهران تیم و عضو گیری .
طنز های کلش
بهترین مپ های وار و فارم

62

بازی

نام کاربری : tehranteam@