تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رهبرم سیدعلی

فرمایشات رهبر معظم انقلاب ب همرا عکس نوشته های
زیبا از بیانات رهبر انقلاب

102

مذهبی

نام کاربری : rahbare_mazlomam@