تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال روانشانسی ثروت و پول

اطلاع رسانی درباره برگزاری همایش، کلاس و یا خدمات
ارائه مطالب مفید در قالب مقاله ، فایل تصویری و یا صوتی
خدمات مشاوره ای فردی و سازمانی

41

آموزش

نام کاربری : psychologyofmoney@