تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال روانشناسی

در این کانال درمورد با نگاهی متفاوت به مسائل روانشناسی، نحوه رسیدن به موفقیت، رسیدن به آرامش، خودشناسی، خداشناسی، انرژی مثبت و معرفیِ بخشهای از کتاب و عکس نوشته همراه است

28

فرهنگی و هنری

نام کاربری : tasirmosbat@