تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال روپوشهای حرفه ای پزشکی

معرفی انواع روپوشهای پزشکی،آزمایشگاهی،جراحی

20

سلامت و پزشکی

نام کاربری : sondosmed@