تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رویکردهای نوین در فیزیوتراپی

این کانال حاوی مطالب بسیار متنوع و کاربردی درباره سلامت فیزیکی می باشد. این مطالب برای تمامی گروه ها از جمله:
- ورزشکاران
- شاغلین در حوزه کامپیوتر
- کودکان و نوجوانان
- سالمندان و...
مناسب می باشند.

12

سلامت و پزشکی

نام کاربری : mnphysio@