تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رپ مجاز

اولین کانال و بروز ترین کانال در زمینه رپ فارسی

47

موسیقی

نام کاربری : rap_e_mojaz@