تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال زبان آموزی

آموزش لغات، اصطلاحات و اشتباهات رایج گرامری به صورت تصویری
آموزش تدریجی لغات 504 واژه ضروری و لغات ضروری تافل
فیلم های آموزشی یادگیری مکالمه و لغت
بخش های شنیداری همراه با متن
موزیک های خارجی با متن و ترجمه

18

آموزش

نام کاربری : zabanamoozi@