تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال زبان انگلیسی

انگلیش کارت
زبان انگلیسی را به مرور و رایگان بیاموزید.
به اطلاعات انگلیسی خود روز به روز بیافزایید. و هر روز پیشرفت خود را حس کنید.

23

آموزش

نام کاربری : englishcard@