تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال زنده باد شاباد

این کانال کورد زبان برای مردم کورد زبان به خصوص اهالی اسلام آبادغرب وکرمانشاه راه اندازی شده واخبارموثق روزنامه آوای اسلام آباد وسایت اسلام آباد نیوز روبرای دسترسی ساده ترمردم منتشرمیکنه ومطالبی مثل شعر لطیفه وداستان های کوردی دراین کانال قرارمیگیره.

60

زبان ها

نام کاربری : vivashabad@