تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ساز و موسیقی اصیل

در این کانال موسیقی و شعر از شاعر ها و خوانندو های قدیمی و سنتی و معروف و عکس از خواننده ها و شاعرای مختلف و عکس از ساز های سنتی

56

موسیقی

نام کاربری : sazsaz@