تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال سایت ادبیات داستانی رهتاب

این کانال ، کانال رسمی سایت ادبیات داستانی رهتاب است . در این کانال مطالبی چون معرفی کتاب ، داستانک ، دیالوگ ، فراخوان های ادبی و ... به اشتراک گذاشته می شود .

93

آموزش

نام کاربری : rahtaab@