تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال سایت کورعباسلو

کانالی از منطقه اردبیل با عکس و مطالب در رابطه با اردبیل و روستای کورعباسلو

448

عکس

نام کاربری : ch_kurabaslu_ir@