تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال سبزوار

کانال سبزوار
کانالی برای شما سبزواری ها
در این کانال از اخبار شهرتان و مطالب جالب و تبلیغات بازار و شرکت و ... لذت ببرید.

1282

اخبار

نام کاربری : ctsabzevar@