تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال سرزمین طلای سرخ

اولین کانال رسمی شهرستان قاینات

66

اخبار

نام کاربری : qaen_city@