تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال سروش اَمُرداد

کانال رسمی انستیتو مطالعات خلاقیت سروش امرداد.
این کانال با هدف توسعه خلاقیت و تفکر خلاق و نگرشی متفاوت به زندگی ایجاد شده است .

48

آموزش

نام کاربری : inssoa1@