تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال سلسله مباحث تربیتی و اخلاقی

مدیریت تربیتی -اهداف و آثار مشاوره -نیازهای انسان -اعتماد به نفس-افسردگی -نا امیدی -وسواس -اراده -اضطرا ب -کم رویی -خود نمائی(هیستیری) -ازدواج اسلامی -تربیت فرزند -عفاف -اخلاص -بیهوده گرایی -توبه شستشوی گناه -حسادت -خود ارضایی -دروغ -سخن چینی -غیبت-نماز -آموزش تند خوانی-شیوه های موفقیت در تحصیل

75

آموزش

نام کاربری : haghjoo313@