تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال سید امیر صفوی

کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت مالی و همچنین آموزش سریع لغات انگلیسی

143

آموزش

نام کاربری : ostadsafavi@