تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال شاه بیت

با ما شاه بیت بخوانید
با همکاری بسیاری از شاعران جوان کشور

39

فرهنگی و هنری

نام کاربری : shahbeit1@