تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال شبکه توسعه تجارت ایران

هدف اصلی شبکه:
برداشتن گامی کوچک در جهت توسعه تجارت بین الملل، واردات و صادرات و کمک به ارتقاء و رشد تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی و ایجاد رونق در فعالیتهای بازرگانی آنان