تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال شرکت هلدینگ آذرمیر

شرکت ما متشکل از مجموعه شرکت هایی است که در چندین زمینه کاری فعالیت میکند

337

شرکت ها

نام کاربری : miralirahimimousavi@