تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال شعرهای کوتاه

✍ منتظر اشعار شما هستیم
اشعار و تک بیتی های ناب

48

فرهنگی و هنری

نام کاربری : sherhayekotah@