تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال شعر و شمعدانی

سرتا سر شعر های جذاب ، تصاویر زیبا و فیلم های دلنشین در کانال شعر و شمعدانی

21

فرهنگی و هنری

نام کاربری : sheroshamdanii@