تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال شهرستان کمیجان

مباحث پیرامون شهرستان کمیجان
*آداب و رسوم
*فرهنگ
*شهر سازی
*معرفی اماکن تفریحی زیارتی
و ...