تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال شهید حاج حسن دانش

کانال رسمی مؤسسه طلبه شهید حاج حسن دانش
نشر آثار به جای مانده از استاد دانش
نمایش عکس و صوت و فیلم جلسات هفتگی

40

مذهبی

نام کاربری : hasandanesh@