تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال شکوه بختیاری

این کانال برای معرفی استان های حومه بختیاری و مشاهیر و غیره ساخته شده است

31

گردشگری

نام کاربری : bakhtiiyariha@