تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال صبح زرند

اخبار شهرستان زرند و دیگر اخبار مفید

114

اخبار

نام کاربری : sobhezarand_ch@