تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال صبح صادق

شعر و هر چیز جالب دیگه ای
مخصوصا اشعار قدیمی و کلاسیک از شعرای بزرگمون

69

فرهنگی و هنری

نام کاربری : sobh_sadegh@